Vema Venturi AB

Samarbetspartners

Vi samarbetar med ett flertal aktörer inom bygg- och tillverkningsindustri. Vi har under åren byggt upp ett stort förtroendekapital i branschen. Vår ambition är att alltid gå ett steg längre än vad våra kunder förväntar sig. Vi bygger långsiktiga samarbetsformer och tar inga uppdrag som är större än att vi kan behålla det förtroende som bara kan byggas mellan ett fåtal människor.

Våra kunder värdesätter diskretion varför vi har valt att utelämna nuvarande och tidigare kunder på denna webbsida. Vi har byggt upp ett stort förtroendekapital i branschen och har goda referenser. För mer information kan du kontakta oss.