Vema Venturi AB

Verksamhet

Vi utvecklar tekniska lösningar och produkter för betong- och byggbranschen. På betongsidan utvecklar vi betongrecept, leder förundersökningar och bistår i koncept och idéutveckling. Vi kan också stå till tjänst med utveckling av formteknik, optimering av tillverkningsprocesser samt framtagande av kvalitetssäkringssystem för certifiering mot BBC-märkning enligt Nordcerts revisionssystem. På tekniksidan utvecklar vi IT-baserade hjälpmedel och beräkningsverktyg för betongbranschen. Vi saluför datorprogram och provutrustning för betonglaboratorier.

Vår viktigaste tillgång och handelsvara är kreativitet!

Våra största kunder finns alla i eller nära byggsektorn. Verksamheten i vårt företag kan sammanfattas som teknisk konsultverksamhet inom områdena betongteknik, elektronik och informationsteknik. Vi utvecklar och tillhandahåller tekniska lösningar för tillverkande industri och byggentreprenörer.

Vår kärnkompetens ligger i modern betongteknik och informationsteknologi. Bland våra egna produkter finns utrustning för temperatur- och fuktmätning i betong, laboratorieutrustning samt datorprogram för presentation och utvärdering av data. Vi har också erfarenhet från utveckling av kvalitets- och produktionsledningssystem för betongelementfabriker.

Vema Venturi kombinerar gedigna kunskaper om betong, dess tillverkningssätt och användningsområden med modern teknik och utveckling av mjuk- och hårdvara. Vi bidrar med kreativa lösningar i utvecklingsskedet när det gäller såväl tillverkningsteknik som produktionsanpassning och kan fungera som sparringpartner när det gäller tillverkningsmetodik, utvärdering av tekniska lösningar och ekonomisk optimering av befintliga konstruktioner. Uppdragsresultatet kan ha formen av en teknisk rapport, idéskisser i 3D eller ett datorprogram, exempelvis för att simulera en tillverkningsprocess. Vi utvecklar kundspecifik mjukvara (datorprogram) främst för tekniska ändamål men har också erfarenhet från särskilt kundanpassade produktionsledningssystem.

Vår ambition är att alltid gå ett steg längre än vad våra kunder förväntar sig. Vi bygger långsiktiga samarbetsformer och tar inga uppdrag som är större än att vi kan behålla det förtroende som bara kan byggas mellan ett fåtal människor.